اخبار برگزیده

دست هاي بسته شيطان

بر اساس آموزه هاي قرآني، جنيان از جمله ابليس داراي ويژگي هايي هستند که به نظر آنان را توانمندتر از انسان و بشر مي سازد. از جمله اين ويژگي ديده نشدن توسط انسان هاي عادي است.اعراف، آيه 27


هم چنين ابليس از عمر طولاني برخوردار خواهد بود و تا روز مشخصي به او مهلت داده شده است.حجر، آيات 37 و 38؛ ص، آيات 80 و 81 پس مرگي نخواهد داشت، اما اين بدان معنا نيست که در دنيا گرفتار عذاب هاي دردناک نشود؛ از اين روست که از مهلکه ها به ويژه با حضور فرشتگان مي گريزد تا آسيب بدني نبيند.انفال، آيات 270 و 9 تا 12؛  حشر، آيه 16


ابليس و جنيان و شياطين از آگاهي محدودي نسبت به غيب آگاه هستند که آن را از طريق استراق سمع به دست مي آورندحجر، آيات 17 و 18 و آن را با باطل مخلوط و آميخته کرده به کاهنان آموزش مي دهند.جن، آيات 6 و 9 البته بر اساس آيه 14 سوره سباء اگر علم غيب مي دانستند در خواري و مذلت پس از مرگ حضرت سليمانع باقي نمي ماندند؛ در حالي که تا زمان مشخص شدن مرگ آن حضرت ع توسط موريانه و افتادن بر خاک ، شياطين جني از آن آگاه نشدند.


به هر حال، ابليس توانايي و دانايي هايي دارد که از آن عليه انسان استفاده مي کند. اما اين گونه نيست که بر هري و تا هر مرتبه اي از اين توانايي برخوردار باشد. ابليس به صراحت خود گواهي مي دهد که در برابر مخلصان ناتوان است. البته ابليس در اين باره آنان را استثنا مي کند و مي گويد: قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ؛ گفت: «پروردگارا، به سبب آنكه مرا گمراه ساختى، من [هم گناهانشان را] در زمين برايشان مى‏آرايم و همه را گمراه خواهم ساخت،مگر آن بندگانت، از ميان آنان، كه پاك و ويژه و برگزيده تو باشند.حجر، آيات 39 و 40


اين استثنا ابليس بندگان مخلص و ويژه الهي از اصل اغواگري به سبب آن نيست که ايشان را دوست مي دارد، بلکه از آن روست که به ايشان دسترسي ندارد.


در حقيقت دسترسي ابليس از جهاتي محدود است: 1. ابليس و شياطين تنها مي توانند وسوسه کنند مگر آن که شخص خودش را تحت ولايت ابليس قرار دهد؛ 2. ابليس تنها در مرتبه پايين تر از مخلصان يعني پاک شدگان مي تواند وسوسه داشته باشد و در مراتب عالي تر، دستش بسته است؛ زيرا اگر دسترسي داشت و مي توانست آنان را نيز اغوا و گمراه مي کرد؛ زيرا دشمني او با آدمع و بني آدم است و برايش فرقي ندارد چهي باشد.


پس ابليس و جنيان همان طوري که به مراتب عالي آسماني براي استراق سمع راه ندارند و در همين مراتب پايين نيز با شهاب ثاقب و شهاب سنگ ها تهديد و زده مي شوند، هم چنين در مراتب عالي مقامات انساني نيز راهي ندارند تا آنان را گمراه نمايند.


به سخن ديگر، دست هاي ابليس در مراتب عالي بسته است و هيچ دسترسي ندارد، نه آن که نمي خواهد دسترسي داشته باشد و نخواهد آنان را گمراه کند، بلکه نمي تواند برسد و گمراه کند. پس شيطنت ابليس تنها در مراحل پايين و مراتب مياني است نه مراتب عالي.


دست هاي بسته شيطان

دست هاي بسته شيطان

دست هاي بسته شيطان

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها